Przejdź do treści

Strona główna BIP

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie prezentuje organizację i działania urzędu. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in.:
  • kierownictwa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie,
  • struktury organizacyjnej urzędu,
  • udzielanych zamówień publicznych,
  • prowadzonych rejestrów,
  • majątku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie,
  • prowadzonych postępowań rekrutacyjnych do pracy,
  • sposobu załatwiania spraw w urzędzie.
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach,
ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin Jeziorna
tel.: centrala 22 756 46 20
e-mail: piaseczno@psse.waw.pl
www.piaseczno.psse.waw.pl
NIP:  123-07-26-095
REGON: 012946251
Nr rachunku bankowego: NBP O/O Warszawa nr 73 1010 1010 0109 6622 3100 0000.
 
Godziny urzędowania: 
od 7:30 do 15:05
od poniedziałku do piątku

 

 

Czas wytworzenia informacji:
2018-11-23 13:02:03
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Piaseczno
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2018-11-23 13:06:08
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Piaseczno